Rådgivning

Organisation

Virksomhedsoverdragelse  

Generationsskifte:

Fusion, Køb/Salg

Nyt forretnings-segment

Optimering:

Proces analyse, kvalitet og COPQ

Produktions udvidelse / Outsourcing

Produktion, EHS og CSR

Salicon IVS er en ung iværksættervirksomhed med mange års erfaring!

Opstart af Salicon IVS bygger på et konstateret og erkendt behov for støtte til virksomheder i forskellige situationer, hvor tiden bryder med moderne kvalitetskrav til produkter fra højteknologiske virksomheder, og hvor mulighederne for produktion og kontrol er ubegrænsede. Ligeledes aktualiseres behovet i forbindelse med køb og salg af virksomheder samt certificeringer, der er nødvendige for at kunne være med i konkurrencen om de interessante ordrer. Her taler vi om både kvalitativ og kvantitativ (kapabilitet) vurdering af produktionen og om såvel sikkerheds- som medarbejdermæssige forhold er i orden. I dag vurderer en kunde også sin leverandør på holdninger og værdier, og her kommer CSR (Corporate Social Responsibility) ind i billedet som en faktor der ses på, fra slutkundens side.

Ovennævnte faktorer skal ligeledes vurderes når en virksomhed skal købes eller sælges, da enhver køber vil vide hvad der købes og enhver sælger vil have den optimalt opnåelige pris for sin virksomhed. Opgaven er derfor mere at afgrænse og definere de krav virksomheden skal tillade bliver stillet, og samtidig være forberedt på at leve op til kundens og certificeringsenhedens krav, når en audit skal afvikles, før ordren kan afgives. De krav en kunde stiller til sin leverandør, skal leverandøren ligeledes være forberedt på at kunne dokumentere er stillet til en given underleverandør, så man sikrer kvaliteten, ensartetheden og sporbarheden.

Salicon IVS er den foretrukne partner når en sådan vurdering skal foretages og virksomheden skal have støtte i omstillings- eller tilpasnings processen. Her er vi klar med assistance til såvel forberedelses - som optimeringsprocessen.

Ring eller skriv og lad os få en samtale om hvordan en sådan opgave angribes i netop DIN virksomhed.